Citrix Systems Inc. udostępnił nową wersję rozwiązania Citrix® XenApp™ 6. XenApp 6 zawiera uproszczone mechanizmy centralnego zarządzania, lepszą skalowalność w zakresie rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw oraz łatwą integrację z technologiami Microsoft, takimi jak App-V i Windows Server 2008 R2. Ponadto XenApp 6 posiada udoskonaloną obsługę technologii High-Definition HDX™ oraz uproszczony dostęp do aplikacji z dowolnego urządzenia, w tym komputerów PC, Mac, laptopów i smartfonów.

XenApp 6 będzie również dostępny jako zintegrowana funkcja Citrix XenDesktop™ 4 – rozwiązania do wirtualizacji desktopów. To połączenie upraszcza dostarczanie aplikacji na zasadach usług na żądanie dowolnym użytkownikom, na dowolne urządzenie, w obrębie szerokiego wachlarza fizycznych i wirtualnych stacji roboczych. W sytuacji gdy ponad połowa zysku z inwestycji w wirtualizację stacji roboczych pochodzi z centralizacji zarządzania aplikacjami, ta forma integracji zapewnia użytkownikom najbardziej wymierne korzyści.
Najważniejsze funkcje:

  • Łatwiejsze zarządzanie: XenApp 6 upraszcza pracę z desktopami dzięki AppCenter™, efektywnej nowej konsoli zarządzania, ułatwiającej pracownikom IT centralne zarządzanie wszystkimi aplikacjami w obrębie firmy z jednej lokalizacji.
  • Wysoka skalowalność: badania potwierdziły, że XenApp 6 może obsługiwać ponad 100 000 równoległych użytkowników w jednej farmie, oferując klientom wysokie oszczędności i dużą wydajność centrum danych.
  • Obsługa komputerów Mac i smartfonów: oprócz komputerów PC, cienkich klientów i laptopów XenApp 6 oferuje dostęp do aplikacji systemu Windows z komputerów Mac i popularnych smartfonów, takich jak Apple iPhone dzięki obsłudze platform Google Android i Windows Mobile.
  • Szersza integracja z rozwiązaniami Microsoft: integracja XenApp 6 z Microsoft App-V umożliwia łatwiejsze centralne zarządzanie aplikacjami z wykorzystaniem połączenia rozwiązań lokalnych i hostowanych, które najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom klienta. XenApp 6 pozwala na pełną integrację z Microsoft Windows Server 2008 R2, rozszerzając platformę o takie funkcje jak uproszczony provisioning, łatwiejsza automatyzacja czy wydajniejsze wykorzystanie energii elektrycznej.
  • Biblioteka dostępnych aplikacji, oparta o Citrix Dazzle: XenApp 6 został zintegrowany z Citrix Dazzle™, co pozwala użytkownikom na samodzielny, szeroki wybór aplikacji wtedy, kiedy ich potrzebują bez konieczności angażowania wsparcia IT. Wśród aplikacji dostępnych w „internetowym sklepie” Citrix Dazzle mogą znaleźć się aplikacje dostarczane przez XenApp lub Microsoft App-V, jak również te oferowane w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) ze wsparciem IT czy też aplikacje internetowe.
  • Ulepszona technologia High-Definition HDX™: XenApp 6 oferuje udoskonalenia wykorzystujące nową technologię HDX, które pozwalają na dostarczanie aplikacji multimedialnych działających w czasie rzeczywistym. Mogą to być na przykład aplikacje do komunikacji głosowej czy też odtwarzające pliki dźwiękowe w jakości CD-audio. Dzięki ulepszeniom w zakresie technologii HDX XenApp 6 obsługuje również liczne urządzenia USB, takie jak kamery internetowe, mikrofony, kamery cyfrowe i skanery.
Tagged with →  
Share →