Obecnie ponad 50 tys. korporacji na całym świecie korzysta z XenServer w środowisku produkcyjnym. Liczba nowych aktywacji rośnie w tempie ponad 1000 nowych aktywowanych serwerów dziennie. Wykorzystując pozycję zbudowaną przez dostępny na zasadach open source hipervisor Xen, jedną z najpopularniejszych platform wirtualizacyjnych, XenServer umacnia się także na rynku usług chmurowych. Platforma XenServer jest także najczęściej stosowanym hipervisorem obsługującym wirtualne desktopy – łączną liczbę hostowanych przy jego pomocy desktopów typu VDI szacuje się na 2,5 miliona.

Nowe optymalizacje pod kątem VDI obniżają koszty pamięci masowych.
Wirtualizacja desktopów jest obecnie jedną z najpopularniejszych technologii IT. Jedna z najczęstszych form wirtualizacji desktopów wiąże się z utrzymywaniem obrazów desktopów dla każdego użytkownika w centrum obliczeniowym, przy użyciu platformy do wirtualizacji serwerów, takiej jak XenServer. Taka forma wirtualizacji (VDI) ma wiele kluczowych zalet, lecz często wymaga poniesienia nakładów z góry, zwłaszcza znacznych wydatków na pamięci masowe w centrum obliczeniowym. Nowa wersja XenServer wprowadza technologię optymalizacji pamięci masowej używanej przez VDI, nazwaną IntelliCache™, która ogranicza koszty składowania danych.

Dynamicznie przydzielane wirtualne desktopy działające w centrum obliczeniowym generują ogromną aktywność dyskową, co zmniejsza wydajność i powoduje niekontrolowany wzrost wykorzystania sieciowych pamięci masowych. Jednak około 80 procent operacji zapisu na dysku, występujących podczas korzystania ze współdzielonych obrazów desktopów, związanych jest z danymi o charakterze tymczasowym, które nie muszą być zapisywane w systemach SAN lub NAS. Nowa technologia XenServer IntelliCache wykrywa tego typu ruch i buforuje go w lokalnych dyskach po stronie serwera, co zwiększa wydajność i wyraźnie ogranicza koszty pamięci masowych niezbędnych do działania usług VDI. Nowa technologia IntelliCache jest częścią darmowej wersji XenServer. Będzie też obsługiwana w ramach architektury referencyjnej dla Citrix XenDesktop® 5.

Prostsze wdrożenia rozwiązań chmurowych.
Jedną z największych przeszkód w stosowaniu zewnętrznych usług chmurowych jest bezpieczne połączenie istniejących zasobów sieciowych i chmurowych w jedną pulę, która może obsługiwać migrację usług między centrum obliczeniowym a zewnętrznymi dostawcami usług chmurowych. Nowa wersja XenServer dzięki zintegrowanej technologii Distributed Virtual Switching (DVS) wykorzystuje standardowe protokoły, takie jak OpenFlow, by stworzyć zintegrowaną strukturę sieciową, umożliwiającą zarządzanie zasobami dostępnymi na miejscu, jak i poza siedzibą firmy. Dzięki temu administratorzy IT mogą sterować ruchem sieciowym, zwiększać jego odporność na awarie, izolować ruch oraz przypisywać zasady i profile sieciowe do każdej wirtualnej maszyny w trakcie jej przemieszczania, włączając w to zewnętrzne środowiska chmurowe. Nowy mechanizm wirtualnego przełączania jest dostępny bezpłatnie w darmowej wersji systemu XenServer. W wyższych wersjach XenServer dostępne są również zaawansowane mechanizmy sterujące.

Najważniejsze Informacje.

  • Technologia IntelliCache: odciąża pamięci masowe typu SAN lub NAS od obsługi tymczasowych operacji zapisu i odczytu generowanych przez desktopy. Ich obsługa zostaje przekazana do instalowanych w serwerach dysków rotacyjnych lub wydajnych dysków półprzewodnikowych (SSD).
  • Mechanizmy Open Virtual Switch i Distributed Virtual Switch Controller dają lepszy przegląd warstwy sieciowej XenServer. Umożliwiają również szczegółowe ustawienia konfiguracji sieciowej oraz zasad kontroli, migrujących za wirtualną maszyną – w obrębie centrum obliczeniowego bądź w chmurze.
  • Nowe mechanizmy ochrony i przywracania wirtualnych maszyn pozwalają administratorom IT zaplanować wykonywanie automatycznych migawek stanu pamięci i dysków wirtualnych maszyn oraz ich archiwizowanie w określonej lokalizacji, aby zapewnić ciągłość i stałą ochronę najważniejszych danych.
  • Nowa internetowa konsola administracyjna XenServer Web Management Console zapewnia właścicielom aplikacji bezpośredni dostęp do wirtualnych maszyn, za które są odpowiedzialni. Konsola jest dostępna z dowolnej przeglądarki na potrzeby codziennych, prostych zadań administracyjnych.

Ceny i dostępność.
XenServer 5.6 Feature Pack 1 będzie dostępny w czwartym kwartale 2010 r. Nowe optymalizacje pamięci masowej dla VDI, będą obsługiwane w najbliższej wersji architektury referencyjnej dla Citrix XenDesktop 5.

Tagged with →  
Share →