Zmiany nie ograniczają się jedynie do jednego protokołu ale obejmują również innowacje na wszystkich poziomach infrastruktury wirtualizacji desktopów – od serwerów i centrów danych do sieci oraz urządzeń klienckich.

W rezultacie użytkownicy wirtualnych desktopów mogą pracować jeszcze wydajniej: począwszy od szybkiego uruchamiania aplikacji do technologii „wykrywania i reakcji”, która optymalizuje połączenie użytkownika na podstawie możliwości urządzenia i sieci.

Praca z aplikacjami wysokiej rozdzielczości nie jest zasługą jedynie samego protokołu. Niezbędna jest również świadomość środowiskowa i dynamiczne wybieranie optymalnego mechanizmu dostarczania. Citrix ma wizję „inteligentnego” systemu, który potrafi uwzględnić wszystkie ważne zmienne, od warunków sieciowych do typu urządzenia, i samodzielnie wybrać najszybszą, najbardziej efektywną ścieżkę do wyświetlania obrazu i treści.

Nowe technologie HDX Nitro – demonstrowane podczas konferencji Citrix Synergy 2010 w San Francisco w Kalifornii – obejmują kilka innowacyjnych projektów, które mają pojawić się w nadchodzących wersjach Citrix XenDesktop® i Citrix XenApp™.

Fakty i informacje:
Nowe technologie HDX Nitro będą obejmować ulepszenia pochodzące z kilku projektów badawczych, takich jak:

  • Projekt Mach 3: 3-krotnie wyższa wydajność całego systemu – nowe funkcje w zakresie klienckiego rozwiązania Citrix Receiver™ mają trzykrotnie zwiększyć wydajność wirtualnych desktopów z perspektywy użytkownika, zapewniając wyjątkową szybkość całego ruchu HDX bez względu na lokalizację i urządzenie.
  • Projekt Zoom: uruchamianie aplikacji – postępy w zakresie technologii HDX Broadcast™, mają zapewnić wyjątkową szybkość uruchamiania aplikacji, pozwalając użytkownikom zestawiać sesje wirtualne o ponad połowę szybciej niż wcześniej.
  • Projekt Laser: szybszy druk przy znacznie ograniczonym zużyciu pasma sieciowego – nowości w technologii HDX Plug-n-Play™ mają ograniczyć czas i zwiększyć wydajność druku przy wykorzystaniu zaledwie 10 procent obecnie zużywanego pasma.
  • Projekt Mercury: wyjątkowa szybkość i efektywność łączności WAN – ulepszone technologie HDX WAN Optimization™ oraz HDX MediaStream™ kompresują, buforują i szeregują ruch HDX, aby zapewnić pracę w standardzie „wysokiej rozdzielczości” przy opóźnieniach dochodzących do 300 ms.
  • Projekt Dynamo: rendering z dynamicznym wykrywaniem i reakcją – nowości w technologii HDX Adaptive Orchestration™ dynamicznie identyfikują środowisko użytkownika i dostosowują się do niego, aby zapewnić wysoką wydajność. Ulepszenia w HDX RichGraphics™ mają zaoferować wyjątkowo czysty obraz 3D podczas pracy w oparciu o system Windows 7, łącznie z możliwością bezpośredniego wykorzystania technologii RemoteFX Microsoftu. Inteligentne mechanizmy QoS zapewnią wzrost wydajności poprzez szeregowanie ruchu.
Tagged with →  
Share →