W pierwszych dwóch częściach tej serii zbadaliśmy strategie ograniczania kosztów oraz zwiększania wydajności w centrum danych oraz w sieci. Teraz skupimy się na aplikacjach. Obecnie model rozproszonego przetwarzania danych to już rzadkość, organizacje IT decydują się na nowe, efektywniejsze sposoby dostarczania aplikacji, obniżając koszty, a zarazem zwiększając produktywność zarówno działu IT jak i użytkowników.

Zoptymalizuj aplikacje webowe

Choć aplikacje internetowe pozwalają efektywnie i ekonomicznie obsługiwać rozproszone grono użytkowników, obawy o ich wydajność jak również wpływ na ograniczone zasoby sieciowe; zniechęcają wiele organizacji do ich szerszego wykorzystania. Kontroler dostarczania aplikacji internetowych zwiększa ich wydajność przejmując zadania intensywne obliczeniowo oraz powtarzalne funkcje, ograniczając koszty serwerów nawet o 80 procent. Dodatkowo pozwala na dostarczanie większej ilości aplikacji szerszemu gronu użytkowników. Funkcje takie jak globalne równoważenie obciążenia, wielopoziomowa kompresja i buforowanie treści dynamicznej korzystnie wpływają na postrzeganą wydajność i niezawodność aplikacji internetowych. Te ulepszenia w połączeniu z bardziej elastycznymi procesami wdrożeniowymi, charakterystycznymi dla aplikacji internetowych pomagają działowi IT szybciej i znacznie mniejszym kosztem reagować na potrzeby organizacji.

Oprogramowanie jako usługa

Choć model cloud computing to jeden z najszybciej rosnących trendów IT, jedno z jego kluczowych założeń przyjęło się ponad dekadę temu, kiedy na scenę wkroczył model oprogramowania jako usługi (Software as a Service, SaaS). Organizacje, które nabywają usługi aplikacyjne od dostawcy SaaS, zamiast zarządzać nimi samodzielnie, mogą wyeliminować koszty i komplikacje związane z konserwowaniem przestarzałych systemów. Aktualizacje są przeprowadzane po stronie dostawcy i dostarczane automatycznie, co zapewnia stały dopływ uaktualnień bez potrzeby ich samodzielnego opracowywania. Część pracowników firmy można zatem skierować do innych zadań, a trudne do oszacowania wydatki zastąpić opłatą subskrypcyjną zależną od stopnia wykorzystania zasobów, co pozwala dostarczać optymalne usługi aplikacyjne za niższą, bardziej przewidywalną cenę.

Stwórz własną „chmurę”

W miarę, jak model cloud computing zyskuje na popularności, wiele organizacji idzie o krok dalej i przekształca wewnętrzne systemy IT w taki sposób, aby pod każdym względem przypominały internetową „chmurę”. Zasadniczo oznacza to przekształcenie względnie statycznego centrum danych – nastawionego na produkcję i magazynowanie informacji – w dynamiczne „centrum dostarczania”, które jest zoptymalizowane pod kątem dostarczania aplikacji i obrazów desktopów jako usługi „na żądanie”. W rezultacie użytkownicy mogą łatwo wykorzystać dowolną aplikację wtedy, kiedy jej akurat potrzebują, nie czekając na jej lokalną instalację i nie obciążając dodatkowo pracowników działu IT. W przeciwieństwie do starszych, ograniczonych technologii korporacyjnego przetwarzania danych, najnowsza generacja innowacyjnych rozwiązań umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności, bezpieczeństwa i skuteczności bez względu na rodzaj aplikacji, sieci, zastosowania lub urządzenia. Centralizacja zarówno samych aplikacji, jak i zadań związanych z konserwacją i pomocą techniczną pozwala organizacjom wykorzystać wszystkie zalety finansowe oraz wydajnościowe modelu SaaS przy wyższym stopniu kontroli i krótszym czasie reakcji.

Tworzenie własnej „chmury” składa się z trzech etapów. Pierwszy, wirtualizację serwerów, omówiono w pierwszym artykule z tej serii, „Przemyśl swoje centrum danych”. Kolejne dwa to wirtualizacja aplikacji i desktopów. Każda z tych inicjatyw z osobna może przynieść znaczne oszczędności kosztów i wzrost wydajności. Razem mogą one ograniczyć koszty operacyjne IT nawet o 50 procent.

Zwirtualizuj aplikacje

Wdrażanie i konserwowanie oddzielnych kopii aplikacji w każdym urządzeniu końcowym jest bardzo nieefektywne. Wirtualizacja oferuje atrakcyjną alternatywę. Zamiast zarządzać aplikacjami w setkach lub tysiącach urządzeń rozsianych po całym przedsiębiorstwie, można przechowywać, aktualizować i poprawiać pojedynczy pakiet aplikacyjny w centrum danych, a jego funkcje udostępniać przez sieć.

Nawet jeżeli w Państwa organizacji zwirtualizowano już część aplikacji nie ma powodu do obaw o zgodność oprogramowania. Wirtualizacja aplikacji po stronie klienta, która obejmuje dostarczanie strumieniowe i izolowanie aplikacji, upraszcza rozszerzenie strategii wirtualizacji na całe przedsiębiorstwo. Zamiast instalować aplikacje w komputerach użytkowników, można dostarczać je strumieniowo do chronionego, wirtualnego środowiska, co umożliwia uruchamianie potencjalnie niezgodnego oprogramowania w jednym systemie. W rezultacie możliwa jest maksymalizacja zalet centralnej administracji i eliminacja konieczności zarządzania aplikacjami wykonywanymi lokalnie. Z perspektywy użytkowników kompleksowa wirtualizacja aplikacji oznacza prostą i wygodną samoobsługę: użytkownik może wybrać dowolną aplikację i uruchomić ją na własnym desktopie, bez konieczności angażowania działu IT. Jednocześnie dział IT może szybciej reagować na nowe potrzeby firmy i skupić się na zgodności z przepisami oraz ciągłości biznesowej przy znacznie niższych nakładach kapitałowych.

Zwirtualizuj desktopy

Wirtualizacja desktopów, zwana też infrastrukturą desktopów wirtualnych (virtual desktop infrastructure, VDI), może ograniczyć łączny koszt użytkowania desktopów nawet o 40 procent poprzez dostarczanie kompletnych obrazów desktopów jako usługi oraz skupienie w centrum danych wszystkich czynności związanych z zarządzaniem cyklem życia desktopów. Desktopy wirtualne, w pełni spersonalizowane i dynamicznie składane „na żądanie”, są dostępne z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Jest to prawdziwy przełom z punktu widzenia użytkowników, którzy mają dostęp do jednakowego środowiska – znajomych aplikacji, personalizacji, danych, a nawet tapet – na dowolnym komputerze, czy to w biurze, czy w domu, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. W obrębie biura ta niezależność od urządzenia oznacza, że kosztowne komputery PC można modernizować rzadziej lub też całkowicie zastąpić je tańszymi, łatwymi w konserwacji urządzeniami, takimi jak nowa generacja uproszczonych klientów, które oferują szeroką gamę funkcji, w tym wbudowane karty 3G, bogatą grafikę oraz możliwość podłączania urządzeń peryferyjnych.

Wirtualizacja odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnych strategiach IT. Jej wykorzystanie w każdym ogniwie łańcucha dostarczania aplikacji, od centrum danych do komputera biurkowego, umożliwia zastąpienie przestarzałej architektury i procesów rozproszonych bardziej efektywnym modelem scentralizowanym. To powoduje, że spełnia ona bieżące wymagania mniejszym kosztem, pozwala szybciej i ekonomiczniej reagować na zmiany, oferując więcej korzyści firmie oraz więcej elastyczności użytkownikom w każdych warunkach ekonomicznych.

W następnym wydaniu biuletynu dokończymy serię artykułów poświęconą ograniczaniu kosztów IT i omówimy dodatkowe oszczędności oraz usprawnienia, jakie można znaleźć w procesach pomocy technicznej.

Share →