W części pierwszej, dotyczącej „Centrum danych”, pisaliśmy o redukcji kosztów i zwiększaniu wydajności operacyjnej. W tej części zajmiemy się infrastrukturą sieciową, która łączy centrum danych z przedsiębiorstwem. W sytuacji, gdy coraz więcej pracowników i partnerów wykonuje swoje obowiązki zdalnie, dostarczanie aplikacji przez sieć WAN staje się coraz trudniejszym, i zarazem bardziej kosztownym wyzwaniem dla działu IT. Aby uprościć infrastrukturę wykorzystywaną przez pracowników mobilnych, a jednocześnie ograniczyć koszty, warto zapoznać się z poniższymi poradami, mówiącymi o tym jak zwiększyć wydajność sieci.

Optymalizacja serwerów

Rozbudowane aplikacje i strumieniowane media przeciążają sieć, co sprawia, że serwery WWW mają problemy z zapewnieniem takiego poziomu wydajności, jakiego wymagają użytkownicy. W takiej sytuacji firmy mogą skorzystać z dwóch opcji na rozwiązanie tego problemu: zapłacić za dodatkowe zasoby, lub też zwiększyć wydajność istniejących serwerów. Pierwsze rozwiązanie znacznie zwiększa koszty. Wydatki ponoszone na serwery to największa pozycja w kosztorysie dostarczania aplikacji WWW. Warto więc przyjrzeć się rozwiązaniom, które pozwalają osiągnąć drugi cel. Urządzenia do dostarczania aplikacji WWW zapewniają szybki zwrot z inwestycji i oszczędzają zasoby centrum danych, odciążając serwery WWW od typowych zadań sieciowych, takich jak szyfrowanie danych oraz zarządzanie niskopoziomowymi połączeniami TCP. W rezultacie możliwa jest obsługa większej ilości użytkowników przy takim samym obciążeniu serwerów, ograniczenie kosztów sprzętu, zarządzania, zasilania oraz chłodzenia.

Optymalizacja dostarczania danych

Potencjalne korzyści wynikające z modelu cloud computing, centralizacji IT oraz dostarczania aplikacji WWW bywają ograniczone szybko rosnącymi wymaganiami w zakresie przepustowości sieci. Ruch generowany przez typową aplikację WWW opiera się na wielokrotnym dostarczaniu obrazów, grafiki czy też nadmiarowej treści do wielu różnych użytkowników w jednej lokalizacji. Aby uniknąć przeciążenia serwerów i sieci można zastosować buforowanie, które pozwala na przechowywanie lokalnych kopii często używanych danych. To proste rozwiązanie może zmniejszyć o połowę obciążenie serwera WWW. W przypadku pozostałych danych, które są przesyłane przez sieć WAN można zastosować techniki kompresji, pozwalające zredukować ich rozmiar nawet o 75 procent. Dzięki temu uzyskuje się jeszcze większą oszczędność pasma sieciowego i zasobów serwerowych. Taki rodzaj optymalizacji dostarczania danych może opóźnić moment, w którym konieczne będzie zwiększenie przepustowości sieci i jednocześnie pozwoli na uzyskanie większej wydajności.

Centralizacja zasobów

Oprócz szukania nowych sposobów na zwiększenie wydajności sieci warto zastanowić się na tym, jak ją wykorzystać, aby zwiększyć efektywność całego przedsiębiorstwa. W przeszłości ich niska wydajność wymuszała instalowanie lokalnych aplikacji w poszczególnych oddziałach firmy. Było to rozwiązanie nieekonomiczne, gdyż każde „mini” centrum danych wymagało odrębnych zasobów IT, a koszty konserwacji i zarządzania aplikacjami powielały się. Obecnie dostępne są urządzenia sieciowe, które rozwiązują tradycyjne problemy z wydajnością sieci WAN – nawet w przypadku użytkowników oddalonych od siebie o tysiące kilometrów – co pozwala scentralizować aplikacje w znacznie mniejszej liczbie centrów danych. Po skonsolidowaniu serwerów i aplikacji w mniejszej liczbie lokalizacji można je zwirtualizować po to, aby uzyskać jeszcze większe oszczędności.

Zwiększenie elastyczności

Aby uniknąć nadmiernych lub niedostatecznych inwestycji, nawet w zoptymalizowanej infrastrukturze warto postarać się o to, aby zasoby były przydzielane zawsze tam, gdzie są potrzebne. Zautomatyzowane przydzielanie serwerów gwarantuje optymalną wydajność poprzez monitorowanie puli serwerów, ich bieżącego statusu i dostępności oraz odpowiednie alokowanie obciążeń roboczych. Po zidentyfikowaniu nagłego wzrostu obciążenia nowe serwery są przydzielane automatycznie w celu zwiększenia mocy obliczeniowej. Podobnie w sytuacji wykrycia nadmiernej mocy obliczeniowej proces można szybko odwrócić, poprzez odłączenie części serwerów.

Usprawnione zarządzanie ruchem

W wielu organizacjach „żądania serwerowe” są przekazywane tylko na podstawie numeru portu, co wymaga uruchomienia wielu serwerów z powielonymi aplikacjami i bazami danych. Przełączanie treści w warstwie 7 aplikacji to bardziej efektywna metoda, która umożliwia personelowi IT zdefiniowanie polityki opartej na informacjach z nagłówka TCP albo z treści pakietu. Gwarantuje to, że odpowiednie dane zostaną dostarczone przez właściwy serwer aplikacji odpowiedniemu klientowi. Ogólne równoważenie obciążenia serwerów pozwala wykorzystać te możliwości w pełnej skali.

Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa

Opisane powyżej strategie zapewniają nie tylko oszczędność kosztów, ale również skalowalność i dużą szybkość reakcji w przewidywaniu przyszłych potrzeb biznesowych. Wykorzystując pełen potencjał centralizacji i wirtualizacji działa IT zapewnia użytkownikom sieci rozległych wydajność typową dla sieci lokalnych. To sprawia, że mogą oni pracować efektywnie bez względu na to, w jakim miejscu akurat prowadzą interesy.

Share →