Jako najbardziej energochłonna oraz pochłaniająca najwięcej nakładów finansowych część infrastruktury IT, centrum danych jest oczywistym miejscem do szukania oszczędności. Taktyki „siłowe”, takie jak przesuwanie w czasie konserwacji i zakupów prowadzą do kosztownych i destabilizujących awarii przeciążonego sprzętu. Zarówno w dobrych, jak i w złych czasach dział IT musi zachować zdolność do świadczenia niezawodnych usług oraz reagowania na szybko zmieniające się potrzeby firmy.

Wirtualizacja serwerów

Zastosowanie wirtualizacji oferuje wiele korzyści. Konsolidując usługi centrum danych w bardziej efektywnej grupie wirtualnych serwerów, można ograniczyć liczbę serwerów i uzyskać natychmiastowe oszczędności na sprzęcie, administracji, zasilaniu i kosztach dodatkowych, nie rezygnując z pojemności ani wydajności. Jednocześnie statyczne, skomplikowane centrum danych staje się bardziej dynamiczne, elastyczne i łatwiejsze w zarządzaniu.

Zdarza się, że fizyczne serwery często są wykorzystywane w niedostatecznym stopniu, co oznacza marnotrawienie cennych zasobów. Z drugiej jednak strony mogą ulec przeciążeniu, co może doprowadzić do niestabilności, problemów z konserwacją czy zakłóceń w działalności biznesowej. Wirtualizacja pozwala bardziej równomiernie rozplanować maszyny wirtualne, aby uzyskać optymalny stopień wykorzystania. Umożliwia także znaczne ograniczenie łącznej liczby serwerów w celu uniknięcia wymiany maszyn zbliżających się do końca okresu użytkowania, a planowaną modernizację sprzętu pozwala przeprowadzić mniejszym kosztem. Koszty operacyjne można zmniejszyć przez szybszą dystrybucję oprogramowania, prostsze zarządzanie i przyspieszone dostarczanie aplikacji. Usuwanie skutków awarii również jest łatwiejsze i mniej pracochłonne: kiedy dynamiczne maszyny wirtualne są używane jako wtórne serwery, nie trzeba przeprowadzać testów na równoległym sprzęcie i można ograniczyć liczbę serwerów w centrum danych.

Wirtualizacja pamięci masowej

Gwałtowny wzrost ilości danych to kluczowy powód rosnących kosztów IT i jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Nie jest możliwe ograniczenie ilości danych generowanych w firmie przez użytkowników i klientów, są jednak sposoby, aby przechowywać je efektywniej oraz z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów.

Wykorzystując w firmie wirtualizację serwerów możliwe jest uruchomienie wielu serwerów z tego samego dysku z systemem operacyjnym i w ten sposób ograniczenie miejsca zajmowanego przez maszyny wirtualne. Wirtualizacja pamięci masowej oferuje jeszcze większe oszczędności. Na poziomie sprzętowym można zastąpić pamięć podłączoną bezpośrednio bardziej skalowalną, wydajną siecią macierzy pamięciowych, która zapewnia miejsce na przechowywanie danych tam, gdzie jest ono potrzebne, i minimalizuje niewykorzystaną pojemność. Technologia deduplikacji może znacznie ograniczyć ilość przechowywanych danych. Deduplikacja na poziomie plików eliminuje nadmiarowe załączniki w serwerach oraz liczne kopie szeroko rozpowszechnianych dokumentów. Deduplikacja na poziomie bloków i bitów zastępuje powtarzalne elementy plików wskaźnikami do danych. Odzyskując pojemność można zatem wyeliminować niektóre serwery lub też uniknąć dodawania nowych w miarę przyrostu danych, a dodatkową oszczędnością będą mniejsze, szybsze kopie zapasowe.

Ograniczenie poboru prądu

Wirtualizacja serwerów i pamięci masowej znacznie ogranicza pobór prądu i generowanie ciepła w centrum danych. Ogólna reguła zakłada, że zmniejszenie bezpośredniego poboru mocy przez serwery o 100 wat przynosi od 20 do 30 wat oszczędności na chłodzeniu. Dodatkowe oszczędności można uzyskać poprzez równoważenie obciążenia, aby w niektórych porach dnia przekierować użytkowników mało obciążonych serwerów, a następnie je wyłączyć.
Proste rozwiązania takie jak choćby urządzenie Kill-a-Watt umożliwiają pomiar poboru mocy praktycznie każdego urządzenia w centrum danych oraz potrafią pomóc zidentyfikować te, które pobierają jej najwięcej co pozwala zastąpić je bardziej energooszczędnym sprzętem. Warto również zabrać ten gadżet na pomiar stacji roboczych użytkowników. Suma małych oszczędności może przynieść zdumiewający efekt.

Dodatkowe elementy

Nie wszystkie strategie redukcji kosztów zaczynają się od zaawansowanej technologii. Żadna firma nie może sobie pozwolić na marnotrawienie powierzchni użytkowej. Wirtualizacja serwerów i pamięci masowej zmniejsza fizyczny rozmiar centrum danych. Można pójść o krok dalej i zoptymalizować układ centrum danych pod kątem efektywniejszego chłodzenia. Należy upewnić się, że przewody wentylacyjne są rozmieszczone tak, aby zapewnić optymalny przepływ chłodnego powietrza z przodu serwerów oraz gorącego z tyłu. Tam, gdzie zostały one wycofane z użytku, należy użyć paneli zaślepiających, aby nie tracić energii na chłodzenie pustej przestrzeni. Warto też sprawdzić klasę energooszczędności (Seasonal Energy Efficiency Rating, SEER) klimatyzatorów – 18 to najlepszy wynik.

Zastosowanie tego typu środków ma sens w każdej sytuacji ekonomicznej, zarówno ze względu na korzyści finansowe i ekonomiczne, jak i bardziej efektywną, skalowalną infrastrukturę, którą zapewniają firmie. Przy ograniczonym budżecie pozwalają działowi IT wykazać się elastycznością w reagowaniu na pilną potrzebę biznesową i wpływać na bilans firmy. Przy okazji zwiększeniu ulega odporność na błędy, łatwość usuwania skutków awarii oraz wydajność.

Share →