W miarę, jak pogarsza się globalna sytuacja gospodarcza, ograniczenia wydatków kapitałowych i operacyjnych są na porządku dziennym. Wiele działów IT musi radzić sobie z cięciami budżetowymi i kadrowymi bez zaniedbywania swoich kluczowych zadań. W rzeczywistości ich rola staje się jeszcze istotniejsza, gdyż pomagają swoim firmom dostosować się do zmiennych warunków i efektywnie konkurować o większy udział w kurczącym się rynku. Istotne jest jednak, aby znaleźć sposób na redukcję kosztów przy jednocześnie większej ilości pracy.

Citrix przedstawia strategie oszczędnościowe dla każdej części środowiska IT, od centrum danych do komputera biurkowego. Choć ich krótkoterminowym celem jest ograniczenie wpływu IT na bilans firmy, zapewniają one również długoterminowe korzyści, tworząc elastyczną, skalowalną infrastrukturę, która sprosta przyszłym potrzebom biznesowym, co jest priorytetem w każdych warunkach ekonomicznych.

Share →