Optymalna wydajność, najwyższe bezpieczeństwo oraz najniższy koszt działania infrastruktury IT

Funkcjonowanie firmy zależy od oprogramowania. W miarę, jak coraz więcej osób pracuje w coraz bardziej zróżnicowany sposób w wielu różnych miejscach – w domu, w oddziałach firmy, podczas podróży, w hotelach – następuje coraz większa decentralizacja użytkowników. Trend w aplikacjach jest odwrotny: są one coraz bardziej scentralizowane, gdyż zmniejsza to koszty zarządzania i zwiększa bezpieczeństwo danych. Możliwość dostarczania różnorodnych aplikacji w dowolne miejsce każdemu, kto ich potrzebuje oraz zapewnienie optymalnej wydajności, najwyższego bezpieczeństwa oraz najniższego całkowitego kosztu staje się decydującym aspektem przewagi konkurencyjnej.

Wyzwanie: odległość pomiędzy użytkownikami a aplikacjami zwiększa się

Tradycyjnym sposobem wyeliminowania luki między użytkownikami a aplikacjami jest stworzenie systemu wdrażania aplikacji z wykorzystaniem produktów różnych firm, którego zadaniem jest instalowanie, zabezpieczanie i konserwowanie aplikacji w każdym urządzeniu końcowym. Panuje powszechne przeświadczenie, iż tradycyjne podejście do wdrażania aplikacji jest zbyt statyczne, skomplikowane i drogie. Widoczne jest to zwłaszcza wtedy, gdy firmy stają w obliczu konieczności wprowadzenia zmian w organizacji.

Rozwiązanie: infrastruktura dostarczania aplikacji firmy Citrix

Citrix Systems oferuje nowe podejście – infrastrukturę dostarczania aplikacji – które pozwala działowi IT stać się katalizatorem zmian biznesowych, a nie przeszkodą w ich realizacji. W przeciwieństwie do statycznego systemu wdrażania, infrastruktura dostarczania aplikacji Citrix Systems rozdziela użytkowników, sieci i aplikacje, a następnie dynamicznie łączy je na żądanie, dostarczając aplikacje w sposób efektywny i bezpieczny tam, gdzie są one potrzebne.

Citrix Product Overview

Citrix XenDesktop

Citrix XenApp

Citrix XenServer

Citrix Password Manager

Citrix EdgeSight

Citrix Access Gateway

Citrix Application Firewall

Citrix Branch Repeater

Citrix NetScaler

Share →