W październiku b.r. zespół inteligentnych rozwiązań thin-CLIENT, istniejący od 2001 roku, został wyłoniony z firmy AFRO-SOFT (powst. w 1991) i od tego momentu funkcjonuje niezależnie, jako AnyThing. Nazwa AnyThing (czyt: any-thin’) nawiązuje do filozofii firmy Citrix – „any aresource over any connection on any device” i, oczywiście, do idei thin-client.

Share →