High Definition eXperience (HDX) opisuje różnorodne aspekty zdalnego dostępu, które składają się na satysfakcję z wykorzystania wirtualnych desktopów oraz aplikacji. HDX obejmuje wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na użytkowników Citrix XenApp lub XenDesktop.

Technologie HDX skupiają się na użytkownikach Citrix Delivery Center. Na poniższym rysunku zilustrowano siedem kategorii technologii HDX.

Citrix HDX

Poniżej opisano każdą kategorię technologii HDX. Warto zauważyć, że niektóre szczegóły są wciąż dopracowywane:

HDX – Broadcast
HDX – Broadcast odnosi się do możliwości dostarczania wirtualnych desktopów i aplikacji przez dowolną sieć. Stanowi bazową warstwę transportową dla wielu innych technologii HDX. HDX – Broadcast obejmuje wiele technologii znanych ekspertom ICA, takich jak natychmiastowa sygnalizacja zwrotna kliknięcia myszą, redukcja opóźnienia klawiszy, wielopoziomowa kompresja, niezawodność sesji oraz kolejkowanie i odrzucanie.

HDX – Plug and Play
HDX – Plug and Play odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji, które zapewniają łączność z lokalnymi urządzeniami i aplikacjami w środowisku zwirtualizowanym, m.in. z urządzeniami USB, monitorami i drukarkami. HDX – Plug and Play obejmuje technologie takie jak obsługa wielu monitorów, obsługa kart inteligentnych, specjalne przekierowywanie folderów, druk uniwersalny, skojarzenia typów plików i obsługa USB.

HDX – 3D
HDX – 3D odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji, które zapewniają wysoką jakość grafiki podczas pracy zdalnej. Technologia ta uzupełnia i rozszerza funkcje warstwy HDX – Broadcast. HDX – 3D obejmuje technologie takie jak przyspieszanie rysowania obrazu oraz wyświetlanie progresywne w aplikacjach intensywnie korzystających z grafiki. Niedługo w jej skład wejdą nowe technologie przyspieszania grafiki 3D opracowane w ramach Projektu Apollo.

HDX – MediaStream
HDX – MediaStream odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji związanych z multimediami, takimi jak dźwięk i wideo. Technologia ta również uzupełnia i rozszerza funkcje warstwy HDX – Broadcast. HDX – MediaStream obejmuje technologie streamingu plików medialnych do urządzenia klienckiego do odtworzenia przez lokalne kodeki.

HDX – RealTime
HDX – RealTime odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji związanych z komunikacją w czasie rzeczywistym, m.in. z transmisją głosu i obrazu z kamer internetowych. Technologie te uzupełniają i rozszerzają funkcje warstwy HDX – Broadcast. HDX – RealTime jest obecnie w fazie projektowej i obejmuje kilka technologii, od EasyCall do dwukierunkowej transmisji dźwięku. Zapewnią one użytkownikom zdalnych urządzeń klienckich znacznie lepszą obsługę komunikacji w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem głosu i obrazu wideo.

HDX – IntelliCache
HDX – IntelliCache odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji związanych z lokalnym buforowaniem danych, grafiki i aplikacji. Na rysunku technologie IntellCache zilustrowano za pomocą urządzenia Citrix Branch Repeater, które buforuje wspólne graficzne elementy aplikacji na użytek wielu pracowników oddziału firmy, eliminując wielokrotną transmisję często używanych obiektów.

HDX – Adaptive Orchestration
HDX – Adaptive Orchestration odnosi się do bieżących i przyszłych funkcji związanych z interakcjami pomiędzy poszczególnymi kategoriami technologii HDX. Jej główną ideą jest, aby wszystkie komponenty HDX adaptowały się do siebie nawzajem i tworzyły jeden zunifikowany system.

Przyszłe technologie HDX
Citrix Systems przygotowuje się do wprowadzenia na rynek szeregu dodatkowych technologii, które jeszcze bardziej rozszerzą funkcjonalność modelu HDX. Zapraszamy do lektury postów autorstwa Dereka Thorslunda na witrynie Citrix Community Blog. Można z nich dowiedzieć się o postępach w pracach nad technologiami HDX.

Tagged with →  
Share →